Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường được thực hiện theo Quyết định 1429/QĐ-UBND, ngày tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Lục Yên.

a) Chức năng:

Tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo 2 cấp trình độ là trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; dạy bổ túc văn hóa cho học viên học nghề và các đối tượng khác; giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật; Hợp tác đào tạo, tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và các tỉnh trong khu vực.

b) Nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề t­ương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, CNTT-TT; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chương trình đào tạo; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức tại vùng dân tộc miền núi theo kế hoạch hàng năm của đại phương.

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Dạy Công nghệ kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT.

- Bồi dưỡng giáo viên cấp các trường THCS, THPT về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp.

- Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

- Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đối tượng có nhu cầu.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học GDTX, học nghề. Tuyển sinh đúng đối tượng theo chỉ tiêu giao hàng năm.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ GDTX theo quy định quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ koa học, kỹ thật theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

- Tổ chức cho người học nghề tham quan thực tập tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

- Có kế hoạch theo dõi số học sinh đã tốt nghiệp nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục.

- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt độngtài chính.

- Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

- Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với với Sở GDĐT, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học tập phù hợp với từng loại đối tượng.

- Phối hợp, liên kết với trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cơ sở giáo dục Đại học đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

c) Quyền hạn:

- Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường Trung cấp nghề.

- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

- Quyết điịnh thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được quy định trong quy chế này; xây dựng phương án, dự kiến bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa, trung tâm và tương đương trình Sở LĐ-TB&XH xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

- Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Hợp tác liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

- Liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường.

- Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất, được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao theo đơn đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để gắn dạy nghề với việc làm.

- Thu học phí theo quy định hiện hành hoặc thỏa thuận được ghi trong hợp đồng học nghề không trái với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật