Thứ ba, 06/12/2022 - 14:26|
Trường Trung Cấp Lục Yên - Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái - SĐT: 02163.845.816
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Vũ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nông Trần Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phan Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Minh Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Mông Thanh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915515359
 • Lê Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hứa Văn Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915920825
 • Lương Thùy Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987419540
 • Lê Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Anh Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Trần Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đào Thị Chang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trương Mộc Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Tăng Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Ninh Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nông Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng khoa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lý Anh Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lương Minh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Triệu Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Văn Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đoàn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
Liên kết website